Skladatelé

Matěj Josef

19.2.1922—28.3.1992

Životopisná data

Josef Matěj se narodil v hudebnické rodině, prvním učitelem ve hře na pozoun mu byl jeho otec. Jako 15-letý odešel do Ostravy, kde po absolvování Ústavu hudby a zpěvu strávil dva roky jako trombónista v divadelním orchestru. Poté byl přijat na Pražskou konzervatoř, kde se kromě varhanní hry u Josef Kuhna věnoval i studiu skladby u Emila Hlobila a Zdeňka Hůly. V roce 1947 Josef Matej vstoupil do kompoziční třídy J. Řídkého na Akademii múzických umění v Praze. Později byl zaměstnán jako lektor hudební teorie, účinkoval jako trombónista v různých hudebních souborech, jako skladatel spolupracoval zvláště s Armádním uměleckým souborem Vita Nejedlého, ale i s dalšími, především vojenskými dechovým orchestry a později i předními symfonickými tělesy. 
Jeho skladebný styl se vyvíjel od počátečního neofolkorismu až ve vytříbený koncertantní styl, který nikdy nezapřel svoje zdravé lidové kořeny. Hluboká inspirace četbou filozoficko-etického románu Franze Werfela, na jehož námět vytvořil svoje vrcholné dílo, operu Čtyřicet dnů hory Musa Dagh, znamenala - vedle prohloubeného studia arménského, balkánského a polského hudebního folklóru - trvalé obohacení vyjadřovacích prostředků jeho hudební řeči a vedla k účinné a posluchačsky přesvědčivé stylové syntéze (2., 3. a 5. symfonie, Koncert pro housle a orchestr, Trojkoncert pro trubku, lesní roh a pozoun, 2. smyčcový kvartet věnovaný památce Fr. Werfela ad.)

Dílo

Symfonické skladby

•Tři tance z podhůří z Beskydy Mountains (1951), CHF 38'
•Tři symfonické tance (1952) 19'
•První symfonie pro Soli, sbor a orchestr (1953-55), CHF 45'
•Druhá symfonie (1959-60), SU 35'
•Třetí Symphony (Sinfonia drammatica) (1969-70), CHF, PA, r PA 24'
•Čtvrtá symfonie (1974), SU, r SU 24'
•Pátá symfonie (1977), CHF, r SU 26'
•Kytička na mohylu k pomníku padlým na Mamajevském kurganě. Symfonická fantazie (1987) 18'

Koncertantní kompozice

Koncert pro pozoun a orchestr (1947-51), SU, r SU 22'
Koncert pro basový pozoun a orchestr (1952), CHF 22'
Sonáta da camera pro hoboj a komorní orchestr (1955), SU, r SU 24'
Koncert pro housle a orchestr (1961), PA, r PA 24'
Rapsodie pro violu a orchestr (1962), CHF 22'
Koncert pro trubku a orchestr (1963), SU, r SU 14'
Sonáta pro pozoun a smyčce (1965), PA, r SU 15'
Koncert pro flétnu a smyčcový orchestr s cembalo (1967), CHF, PA, r PA 16'
Koncert pro klarinet, smyčcový orchestr a klavír (1970), SU, r SU 20'
Koncert pro violoncello a orchestr (1972), SU, r PA 20'
Trojkoncert pro trubku, lesní roh, pozoun a komorní orchestr (1974), PA, r PA 18'

Komorní skladby

První smyčcový kvartet (1947-48), ČHF 22'
Invokace, pro čtyři pozouny (1950) 14'
Dechový kvintet (1955-56) 10'
Druhý smyčcový kvartet (1966), , SU, r SU 19'
Sonáta pro housle a klavír (1971), , SU 18'
Hudba pro pět dechových nástrojů, "Omaggio a Leoš Janáček" (1978), ČHF, r PA 20'
Fantasia per organo (1981) 12'

Vokální skladby
Ostnaté nebe, cyklus tří písní a ariet na slova D. Hilarové a německé texty Ilse Weber pro soprán a komorní orchestr (1967), ČHF 30'
Monogramy, pro velký sbor, sóla, recitátora a veliký orchestr (1968), ČHF 26'
Ofélie, tři vokální fresky pro sólo sopránu, přednes, ženský sbor a nástrojovou skupinu na báseň Arthura Rimbauda v překladu Vítězslava Nezvala (1974), ČHF, PA, r PA 12'
Kantáta "Tvůrci" pro sbor, pevný látky a veliký orchestr k textu od Františka Hrubina (1985-86), CHF, r PA 14'

Opera
Čtyřicet dnů hory Musa Dagh. Opera o řech jednáních na motivy stejnojmenného románu Fr.  Werfela, libreto: František Kafka a Jarmila Krulišová  (1983), Dilia, r PA

Skladby pro velký dechový orchestr

Valčíková fantazie "Setkání v Paříži" (1964), ČHF 8'
Arménská lidová píseň "Tanec pro moji milou" (1975), , CHF 9'
Kam podzim zavál lístek z javora (1976), ČHF 7'
Rozloučení s květy, baletní hudba (1977), ČHF 14'

Instruktivní skladby

Informatorium pro pozoun (ad lib. fagot, kontrabas, eufonyum, lesní roh, trubka, klarinet) a klavír (1964), PA
Deset dvouhlasých a deset tříhlasých invencí pro dva až tři pozouny (ad lib. fagot, eufonium, kontrabas) (1967), SU

 

Inzerce