Skladatelé

Mařatka Kryštof

15.1.1972—

Externí odkaz

Životopisná data

Základní životopisná data

1992 - absolvoval studium klavíru a skladby na Konzervatoři v Praze
1993 - začal studovat skladbu na pražské HAMU (u Petra Ebena, přerušil po roce studia)
1994 - trvale se usazuje ve Francii (obdržel roční stipendium od Francouzského institutu v Praze)
1998 - nahrávka Mařatkových komorních děl u firmy Lyrinx, studium informačních hudebních technologií na roční stáži v pařížském IRCAM
1999 - laureátem Fondation Natexis (prestižní nadace-patron francouzských hudebníků)
2001 - nahrávka jeho komorních skladeb získala ocenění od Academie Charles Cros
2003 - prestižní turné se souborem Trio Grieg po západoevropských metropolích;
2005 - nahrávka Luminária pro firmu Arion; d'Action Artistique (AFAA) ho vybrala v roce 2005 jako "hudebního experta výběrové komise" pro programy "Villa Médicis hors les mures" a "Villa Kujoyama" v Japonsku.
2006 - Grand Prix Tansman a Cena publika za koncert pro klarinet Luminarium v Tansmanově soutěži v Lodži
2007 - obdržel cenu francouzské Akademie umění (l'Académie des Beaux-Arts) - Prix Pierre Cardin

Významné premiéry a provedení skladeb

2002 - česká premiéra skladby Luminárium s Talichovým komorním orchestrem
2003 - provedení skladby Luminárium na Pražském jaru s Pražskými symfoniky
2004 - svět. premiéra symfonické skladby Otisk; česká premiéra Koncertu pro violu a smyčcový orchestr Astrophonie na Pražských premiérách 2004
2007 - svět. premiéra melodramu Čtyřnohá vrána v Salle Messiaen v budově Radio France, Paříž; česká premiéra téže skladby na přehlídce soudobé hudby "Pražské premiéry 2007" (26. 3.)
2013 - česká premiéra skladby Vábení (podtitul: rituál pravěkých zkamenělin člověka) na festivalu Pražské jaro, Sál Rudolfina, 14. 5. (Orchestr Philharmonique de Radio France, Peter Oundjian - dirigent)
2014 - česká premiéra skladby Druhopisy (podtitul: Dílna českých lidových hudebních nástrojů) pro komorní orchestr, 18. 6. (Smetanova síň Obecního domu, Symf. orch. hl. m. Prahy FOK, dir. Muhaj Tang)

Hudba k filmu

2002 - hudba k němému filmu Přemysla Pražského "Batalion", uvedenému v rámci "České sezóny" ve Francii
 

 

 

Dílo

Výběr ze skladeb:

- Tři koncertantní věty, pro čtyři violoncella (1995), (verze pro violoncello a smyčce, 1997) Editions Jobert 10'
- Fables (Bajky), suita pro smyčcový kvartet na náměty bajek La Fontaina (1996) Editions Jobert, CD Lyrinx 15'
- Dumka Karelienne, koncert pro flétnu a orchestr (1997) 17'
- Exaltum - klavírní kvartet (1999), CD Lyrinx
- Astrophonia, koncert pro violu a smyčcový orchestr s klavírem (1999), Editions Jobert, CD Arion Records
- Voja Cello pro violoncello sólo (2000), Editions Jobert, CD Lyrinx 23'
- Sylinx pro klarinet solo (2000), Editions Jobert 8'
- Labyrint pro violu solo (2000), Editions Jobert 6'
- Vakerkeinea, pro smyčcové trio (2001), Editions Jobert 23'
- Horoskop. Trio pro housle, violoncello a klavír (2001), Editions Jobert 8'
- Luminarium, koncert pro klarinet a orchestr (2002), Editions Jobert, CD Arion Records
- Antologie snů, klavírní trio (2002), Editions Jobert 23'
- Batalion. Hudba k němému filmu Přemysla Pražského z roku 1927 pro klavír, el. klavír, klarinet a violoncello (2002)
- Otisk, paleolitický depositář prainstrumentální hudby, pro symfonický orchestr (2004), Editions Jobert
- Hypnózy pro dechový kvintet (2006)
- Bytosti, opera (2006)
- Čtyřnohá vrána, melodram na texty Daniila Charmse pro dva mužské mluvené hlasy a instrumentální soubor (2007) 75'
- Zvěrohra. Lexikon antropoidních zpěvů pro soprán a orchestr (2008) 25'
- Chant G'Hai pro tradiční čínský dechový nástroj suonu a symfonický orchestr (2007) /Oceněno velkou cenou na skladatelské soutěži v Šanghai - (Premier Grand Prix du Shanghai Spring Music Festival 2007)
- Praharphonia - hudba staré a nové Prahy pro harfu a orchestr (2009) 25' /též komorní verze pro sextet (harfa, smyčcové kvarteto a bicí nástroje)/
- Dolmen pro sólové violoncello (2011)
- Le chaudron au diable, melodrama pro herce a pianistu na starou korzickou legendu (2011)
- Vábení. Rituál pravěkých zkamenělin člověka, pro smíšený sbor a orchestr (2011) 50' , Svět. prem.: 9. září 2012 na festivalu Alexandra Tansmana v Lódži (orchestr Sinfonia Varsovia, dir. autor)
- Druhopisy. Dílna českých lidových hudebních nástrojů pro komorní orchestr (2013), Svět. prem.: 26. listopadu 2013, Paříž - Salle Gaveau, Daniel Vagner - viola, Orchestr Colonne, dir. autor

 

 

 

 

 

 

 

Inzerce