Skladatelé

Berg Josef

8.3.1927—26.2.1971

Životopisná data

Po ukončení konzervatorních studií působil Berg tři roky v brněnském rozhlase, s nímž spolupracoval i později. Koncem padesátých let nalezl pevné zázemí v Mahenově činohře Státního divadla v Brně a nadále spojoval celou svou tvůrčí aktivitu s tehdy novou vlnou epického divadla. Spolu se svými přáteli založil první skupinu v Československu, zaměřenou na šíření nových hudebních směrů, nazvanou "Skupina A" a účastnil se i práce kompozičního týmu, který v souvislosti s jejím působením založil Alois Piňos. Kromě hudebni činnosti Berg neustále literárně komentoval svou dobu a zanechal rozsáhlé dílo obsahující vedle novinářských žánrů divadelní hry, aforismy, povídky i specifické útvary mezi hudbou a literaturou. Postupně vytvořil nový typ komorní opery, přičemž si texty sám psal, upravoval či zpracovával. Celou svou bytostí je Berg "musicus poeticus" své doby. Tvůrčím východiskem se mu na konci 40. let stala hudba Leoše Janáčka, k jehož metodě výrazové zkratky připojil podněty avantgardnich směrů evropské hudby 20. století. Na tomto základě vznikly vesměs komicky či dadaisticky laděné operní miniatury Odysseův návrat, Evropská turistika, Eufrides před branami Tymén, Snídaně na hradě Šlankenvaldě a Johanes doktor Faust. Ze skladatelovy komorni tvorby má základní význam Nonet pro drnkací a bicí nástroje, Sonata in modo classico pro cembalo a klavír a Sextet pro harfu, klavír a smyčcové kvarteto.

Vlastní literární práce:

Léblovi - Berg. Konfrontace č.1 (1969), str.41-46
Texty. Panton 1988
Složené formy z hlediska hudebnika. Konzerva-Na hudbu č.2, vyd.Respekt 1992
Invenční jednotky k velké opeře. Konzerva-Na hudbu č.2, vyd.Respekt 1992

Dílo

Sextet pro harfu, klavír a smyčcový kvartet (1959), CHF, r PA
Písně nového Werthera. Cyklus písní pro basbaryton a klavír na vlastní text (1962), CHF, SU 18'
Nonet pro 2 harfy, cembalo, klavír a bicí (1962), SU, r SU 17'
Odysseův návrat. Komorní opera na vlastní libreto (cl, bcl, tr, pi, perc, vn, sopr, bbar, rec, tanečník) (1962), SU 18'
Sonata per clavicemballo e pianoforte in modo classico (1962) 7'
Evropská turistika. Komorní opera na vlastní libreto. Obs.: t, bar, 2 basy, sopr, alto, cl, bcl, tr, chit, pi, perc, cb (1963), r PA 36'
Varhanní hudba na téma G. Bichoise (1964), CHF 7'
Eufrides před branami Tymén. Komorní opera na vlastní libreto (tenor, dvě tanečnice, speaker, tr, mg pás (1964), SU, r SU 30'
Smyčcový kvartet (1966), PA, CD "WORKS FOR STRING QUARTET", vyd. ČR Radioservis, 2013 
Due canti na latinský text Jana Nováka pro basbaryton, instr. soubor, varhany a metronom (1966) 12´
Snídaně na hradě Šlankenvaldě. výjev ze staré loutkové komedie (1966), Su, r SU 25'
Ó Corino! Hold klasicismu na báseň Theofila de Viau v překladu J. Vrchlického, pro soprán, alt, tenor a bas sólo s doprovodem komorního orchestru (1967), CHF 9'
Oresteia. Skladbas pro sólový pěvecký kvartet, recitátora a instr. soubor na Aischylův a skladatelův text (1967), CHF
Tryzna za Jana Palacha pro smyčcové kvarteto, lesní roh a tympány (1969) 9´
Hlasová vernisáž, pro soprán a baryton s dopr. instr. skupiny. Spoluautoří: M. Ištvan, A. Piňos, R. Růžička, M.Štědroň (1969), CHF
Snění. Skladba pro přelaďené nástroje - 4 housle, keyboard, klavír, 2 kytary a bicí (1970)
Johanes doktor Faust. Opera na vlastní námět s použitím předlohy M. Kopeckého (vypracování partitury M. Ištvan a M. Štědroň). Obs.: sóla, smíšený sbor, balet, velký orchestr (1980), Dilia

Literatura

Výběrová bibliografie:
- Informační brožůra HIS, autor textu: Miloš Štědroň, vyd. HIS 1990
- Miloš Štědroň: Josef Berg - monografie. Masarykova univerziva v Brně 1992
- Eliška Štaudová: Josef Berg. Personálni bibliografie. Státni vědecká knihovna Brno 1987 Slovo i fónické struktury v hudbě nestorů Nové hudby v Brně. Hudební rozhledy 1970, č.10-11, str.491-7
- Jarmila Doubravová: Světlá stránka pochybností Josefa Berga. Hudební rozhledy 1976, str. 461-3
- 0pus musicum 1987, č.2 - číslo věnované Josefu Bergovi s příspěvky Ludvíka Kundery, Vladimíra Lébla, Miloslava Ištvana, Miloše Štědroně, Aloise Piňose, Arne Linky, Jaromíra Nečase, Zdeňka Pololánika, Petra Kofroně, Jaromíra Dufka, Emanuela Kuksy, A.Fialy, 0lgy Kvasnicové a Bohumila Marčáka
- Vladimir Lébl: Zpráva o večeru Josefa Berga. Konserva-Na hudbu č.4 (1992)
- Petr Kofroň: Josef Berg předvádí happening. In: Třináct arialýz, H&H 1993, str.53-60

 

 

 

Inzerce